Si din mening om parkbroen mellom Økern og Løren

Nå har Plan og byggningsetaten lagt ut broen mellom Økern og Løren til regulering. Det er åpent for alle å sende inn sine meninger. Bør kommunen legge sykkelfeltene på egen sti? Burde det være benker og busker på broen? På Plan og byggningsetaten sine sider har du nå mulighet til å si din mening!

Norconsult har foretatt ett Teknisk forprosjekt. I følge dokumentet vil det ta 1,5 til to år å bygge broen. Den vil gå over tre store veier, Økernveien, RV 163 og Ring 3. Utbygger av Økernsenteret har måtte utsette oppstarten av det nye senteret på grunn av denne broen.  Vi har tidligere skrevet om Parkbroen.

Parkbro over ringveien kan forsinke Nye Økernsenteret

Dagens bro


 

Beskrivelse av reguleringen

Plan- og bygningsetaten foreslår å regulere en ny parkbro mellom Løren og Økern. Hovedintensjonen med reguleringsplanen er å legge til rette for at det kan bygges en flerfunksjonell parkbro for gående og syklende over veisystemet mellom Løren og Økern. Broen skal være minst 15 meter bred. Planen legger til rette for at det enten kan bygges én bro, som innebærer riving av en del eksisterende bro- og infrastrukturelementer, eller at parkbroen bygges som en «tilleggsbro» til det som allerede er bygget. Reguleringsprosessen innebærer at det gjøres nødvendige endringer i gjeldende reguleringsplaner, og nødvendige tilpasninger i pågående byggeprosjekter på Løren og Økern.

 

Alternativ løsning med saksebro