fbpx
  29. September 2022
  Sinsenhagen

  Planene for Sinsenveien 45 – 49 er nå vedtatt i Oslo Bystyre. Prosjektet heter Sinsenhagen og vil inneholde 7 boligbygg med 342 leiligheter, barnehage og næring på bakkeplan mot Sinsenveien.

  Forslaget legger opp til maks 31.500 m2 BRA, og byggehøyder i varierte høyder fra 12 meter til maks 28 meter, som tilsvarer ca 4 til 8 etasjer. Det foreslås en 4-avdelings barnehage øst på planområdet og det åpnes for næring og utadrettet virksomhet i 1. etasje ut mot Sinsenveien. Forslaget tilrettelegger for nytt torg, gatetun, gang- og sykkelveier og den resterende delen av Lille Løren park», og det er sikret opparbeidelse av flerbrukshall og oppgradering av Sinsenveien.

  Illustrasjon: HRTB Arkitekter

  Illustrasjon: Grindaker

  Planforslag.