Siste nytt

Planleggingen av den store torgtomten på Økern er i full gang. Nå har Eiendoms- og byfornyelsesetaten sett på om det er noen kommunale behov som bør dekkes på tomten. Tomten […]

Legges ikke opp til noen kulturelle formål på Økern Torg

Planleggingen av den store torgtomten på Økern er i full gang. Nå har Eiendoms- og byfornyelsesetaten sett på om det er noen kommunale behov som bør dekkes på tomten. Tomten […]

Asplan Viak har kommet med nye tegninger av Refstad skole. Skolen skal bygges på tomten øverst i Økern Torgvei, hvor den midlertidige skolen for Løren en gang ble bygget. Den […]

Illustrasjoner av Refstad Skole

Asplan Viak har kommet med nye tegninger av Refstad skole. Skolen skal bygges på tomten øverst i Økern Torgvei, hvor den midlertidige skolen for Løren en gang ble bygget. Den […]

Trafikkgruppa ved Løren skole har vært aktive med å komme med innspill til Bymiljøetaten om områder som bør prioriteres fremover for å ivareta skoleveien til elevene. Nå er gruppen i gang med et prosjekt for å danne en hjertesone rundt skolen, slik at det blir en tryggere skolevei for barna. Alle foresatte ved skolen skal ha mottatt en undersøkelse hvor de kan være med å bidra med innspill til prosjektet.

Hjertesone rundt Løren Skole

Trafikkgruppa ved Løren skole har vært aktive med å komme med innspill til Bymiljøetaten om områder som bør prioriteres fremover for å ivareta skoleveien til elevene. Nå er gruppen i gang med et prosjekt for å danne en hjertesone rundt skolen, slik at det blir en tryggere skolevei for barna. Alle foresatte ved skolen skal ha mottatt en undersøkelse hvor de kan være med å bidra med innspill til prosjektet.

I oktober 2020 skrev vi denne saken om en spørreundersøkelse knyttet til et nytt boligprosjekt i Lørenvangen 25. Nå er resultatet her etter 645 har svart på undersøkelsen. Kort fortalt […]

Vil ha mer farger og tilbud til ungdommen

I oktober 2020 skrev vi denne saken om en spørreundersøkelse knyttet til et nytt boligprosjekt i Lørenvangen 25. Nå er resultatet her etter 645 har svart på undersøkelsen. Kort fortalt […]

Flere tusen leiligheter har kommet opp på Løren, Ulven og Økern de siste årene. Den store forvandlingen av områdene vi bor i ser ut til å ha kommet brått på […]

Stor mangel på barne- og ungdomsskoleplasser

Flere tusen leiligheter har kommet opp på Løren, Ulven og Økern de siste årene. Den store forvandlingen av områdene vi bor i ser ut til å ha kommet brått på […]

En gruppe frivillige har startet et supert initiativ til å plukke søppel på Løren. Det er stadig et problem med fulle søppelkasser, hensetting av søppel og folk som bare slenger […]

Holder Løren rent

En gruppe frivillige har startet et supert initiativ til å plukke søppel på Løren. Det er stadig et problem med fulle søppelkasser, hensetting av søppel og folk som bare slenger […]

  • Arkiv