Latest

Utvidelse av Parken på Økern

Oslo kommunes byråd for byutvikling kunngjorde en parkutvidelse på Økern med 6800 kvm grøntareal. Initiativet, støttet av lokalsamfunnets engasjement, inngår i reguleringsplanen som også omfatter boliger, skole og
Read More