Pådriver-workshop om forsøpling i Hovinbyen

Hovinbyen er sterkt preget av å ha vært et industriområde. Siden vi nå er under transformasjon til å bli et byområde med grønt fokus er Pådrivsenteret i gang med flere spennende workshops for å få Hovinbyen til å bli ett grønt byområde. Ett av tiltakene er å rydde opp og forminske forsøpling.

Pådriv jobber for å gjøre stedene i Hovinbyen, Oslo mer bærekraftige.

Se opptak av workshoppen her

Pådriver-workshop om forsøpling

Hvordan kan vi samjobbe om å redusere forsøplingen av byrommene våre?

22. april 2020 arrangerte vi i samarbeid med Bydel Gamle Oslo, Empower Clean City og Sneipfritt en Pådriver-workshop om dette temaet. Og i god Pådriv-ånd hadde vi gode innledere og engasjerte deltakere, som også fikk utvekslet ideer og la seg gjensidig inspirere til videre arbeid.

Det er tydelig at vi er mange aktører med sammenfallende interesser, og et brennende ønske om å gjøre Hovinbyen og Oslo for øvrig til en renere by. Og ja, vi gjør lurt i å samarbeide om å få dette til!