Høring om «Den grønne ringen» i Hovinbyen

Beboere langs den grønne ringen har nå mottatt brev fra Plan og bygningsetaten med kunngjøring om offentlig ettersyn fra 8.10 til 19.11 for planene til den grønne ringen.

Hva er «Den grønne ringen»?

Den grønne ringen er en planlagt gang- og sykkelforbindelse på rundt 6,5 km i hjertet av Hovinbyen. Den går gjennom utviklingsområdene på Løren, Økern, Haraldrud, Ulven og Hasle, samt eksisterende grøntområder på Valle Hovin, Østre Aker kirkegård og Risløkka. Mange av disse stedene kan det være vanskelig å komme til i dag, og Den grønne ringen skal bidra til å binde områdene bedre sammen med hverandre og gjøre eksisterende og nye grøntområder lett tilgjengelig

Hva skjer videre?

Planen er på høring til 19. november 2018. Alle er velkomne til å gi innspill frem til da. Etter høringsfristen vurderer vi alle innspill og justerer eventuelt planen. Deretter sendes den til politisk behandling, som er forventet å skje i første halvdel av 2019. Når bystyret har fattet endelig vedtak, sender Plan- og bygningsetaten ut skriftlig beskjed til berørte parter.

Dette kartet viser hvor den grønne ringen i Hovinbyen skal gå.

Velkommen til informasjonsmøte

Vi inviterer til åpent informasjonsmøte om Den grønne ringen på Teglverket skole i Grenseveien 60, 23.10.2018 kl. 18.00-20.00. Vel møtt!

Se alle planene på PBE sin Si din mening side.

 

Delt opp i åtte delstrekninger

Hele ringen er delt opp i åtte delstrekninger. Det er Løren, Økern, Risløkka, Haraldrud, Østre Aker, Ulven, Valle Hovin og Hasle.

Den grønne ringen gjennom Løren

På Løren skal Den grønne ringen bidra som et identitetsskapende element
i et boligområde som kan virke ensformig, og samtidig bidra til å styrke
aktivitetstilbudet i området.

Plankart for hvor den grønne ringen skal gå gjennom Løren

Den grønne ringen gjennom Økern

Plankart for den grønne ringen gjennom Økern

På Økern skal Den grønne ringen bygge videre på generasjonsmiksen
i området, tradisjonene innen plante- og fruktutsalg og vann som et
identitetsskapende element i det offentlige rom.

 

Se gjennom dokumentene og kom med innspill

Anbefaler at alle i Hovinbyen ser gjennom planene og kommer med innspill til den på PBE sin side.

Si din mening!

Dette blir en unik park og turmulighet gjennom Hovinbyen og vil være identitetsskapende for Økern, Løren og hele Hovinbyen.