Konferanse: Hovinbyen in the Making

Plan og bygg arrangerer konferansen «Hovinbyen in the Making».

14. – 15. oktober i Oxer Tårnet kan du være med på konferanse om fremtiden til Hovinbyen.

 

En internasjonal to-dagers konferanse om urban transformasjon.

På denne konferansen stilles følgende spørsmål:

  • Hva kan vi lære av det som allerede er gjort i Hovinbyen og tilsvarende områder i europeiske byer?
  • Hvordan skal vi jobbe videre for at Hovinbyen skal utvikle seg som et bærekraftig, flerfunksjonelt og inkluderende byområde?

Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde, like stort som Oslo innenfor ring 2. I oktober 2019 vil planleggere, arkitekter, entreprenører, utviklere, politikere, beboere og studenter møtes i et gammelt kabeltårn i Hovinbyen for å diskutere urban transformasjon i randsoner, både i Hovinbyen og tilsvarende områder i europeiske byer.

I mars 2015 ble den første internasjonale konferansen om Hovinbyen avholdt, «Reclaiming the Inner City Fringe». I oktober 2019, nesten fem år etter, arrangeres den andre internasjonale konferansen om Hovinbyen. Denne gangen skal vi sammen se oss tilbake og skue framover!

Med spennende lokaler i Hovinbyen, blant annet i Kulturtårnet og Kuben Yrkesarena på Haraldrud, ønsker vi å invitere deg til diskusjoner og samarbeid gjennom inspirerende foredrag, debatter og aktiv deltakelse sammen med nasjonale og internasjonale bidragsytere og deltakere.

Bekreftede internasjonale foredragsholdere:

  • Peter Barber Architects
  • Assemble Studios
  • Lendager Group
  • Bouwmeester Brussel

Påmelding

Reaktor’s forslag til Økern stasjon. Illustrasjon: Reaktor