Midlertidig bad på Økern er ferdigstilt

Oslo kommune har bygd sitt første, midlertidige badeanlegg. Økern bad har et unikt miljø- og ombrukskonsept, og er det eneste spesialbygget i landet hvor det er satt krav til, og planlagt for demontering og ombruk senere på en annen tomt. Det midlertidige badet skal bidra til å opprettholde noe av badekapasiteten i hovedstaden mens kommunen bygger det nye Tøyenbadet.

Særpreget: Økern bad er et sjeldent eksempel på midlertidighet kombinert med god design. Limtre har sin styrke i buer, og har gitt en særpreget form til det store, åpne hallrommet. Det er over ti meter høyt under taket.
Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo

– Økern bad setter en helt ny standard for planlegging og prosjektering av midlertidige anlegg. Nå vil vi sette tydelige krav om demontering og gjenbruk på alle våre fremtidige midlertidige bygg slik at miljøbelastningen blir minst mulig, sier byråd Victoria Marie Evensen (Ap) for næring og eierskap.

Unikt ombrukskonsept

Det midlertidige badeanlegget har vært Kultur- og idrettsbygg sitt pilotprosjekt på sirkulært bygg. Et hovedmål under planleggingen av badet har vært at det skal kunne flyttes og brukes om igjen flere ganger i inntil 15 år.

I stedet for stål, er hovedkonstruksjonen i hallrommet bygd opp av limtrebuer som er boltet sammen i mønet. Det er stilt krav om svært begrenset bruk av korrigerende materialer som fugemasse og byggskum. Stålbassenget kan kappes opp, og sveises sammen på nytt. Fundamentene til bassenget er prefabrikkerte, og ikke festet til grunnen. Garderober og tekniske rom er bygd opp av containere, som er boltet sammen på byggeplass.

– Økern bad leveres med en detaljert plan for demontering og flytting. Vi kan plukke ned anlegget, legge delene på lastebiler som frakter det til ny tomt, og montere det opp igjen der det er behov, sier Victoria Marie Evensen.

– Det har vært et spennende prosjekt, hvor vi helt klart vil ta med oss læringspunkter fra prosessen når vi planlegger for sirkulærøkonomi i våre permanente bygg, sieravdelingsdirektør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Merete Hoff.

Foruten et unikt miljøvennlig ombrukskonsept og utstrakt bruk av tre, er det også stilt krav om at ingen av byggematerialene skal inneholde miljøgifter, alle midlertidige betongkonstruksjoner er utført i lavkarbonklasse A, og det er kun brukt 100 prosent gjenvunnet armeringsstål. I tillegg har byggeplassen til Økern bad vært fossilfri og all transport av masser er gjennomført utslippsfritt.

Organisert idrett og svømmeopplæring

Økern bad, som ligger synlig ved siden av Løren skole, er i hovedsak planlagt for organisert idrett og svømmeopplæring. Badet skal bidra til å opprettholde noe av badekapasiteten i Oslo i perioden hvor kommunen bygger det nye Tøyenbadet.

– Tanken er at Økern bad først og fremst skal være et alternativ for skoler og idrettsforeninger som nå har mistet tilbudet sitt på Tøyen. Badet skal også være en attraksjon, og gi et løft til et område som er under utvikling, sier byråd Victoria Marie Evensen (Ap) for næring og eierskap.

Midlertidig bygg med særpreg

Økern bad er sammensatt av to hovedkonstruksjoner. Servicebygget er et containerbygg i to etasjer, hvor man blant annet finner inngangsparti med resepsjon, samt garderober. Herfra sluses man inn i svømmehallen som består av buede limtredragere, og med tak og vegger i en spesiallaget, helsveist duk i PVC med god isolasjonsevne. Det er over ti meter høyt under taket i den luftige svømmehallen, som har store vindusflater mot syd. Stålbassenget er på 12,5 x 25 meter, og har skrå bunn med varierende dybde opp til 1,6 meter.

– Økern bad er et sjeldent eksempel på midlertidighet kombinert med god design. Limtre har sin styrke i buer, og har gitt en særpreget form til det store, åpne hallrommet. Den blågrønne duken som er montert over hallrommet gir assosiasjoner til svømmebasseng. Sammen med de store vindusflatene og det sydvendte amfiet, gir dette merverdi til bygget som fremstår med sterk identitet, sier avdelingsdirektør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Merete Hoff.

Fakta Økern bad:

  • Hovedkonstruksjon av buede limtredragere
  • Tak og vegger i herdet, helsveiset PVC med god isolasjonsevne
  • Containerbygg med resepsjon og garderober
  • Basseng på 12,5 x 25 meter i helsveiset stål
  • Bassenget har skrå bunn med varierende dybde opp til 1,6 meter
  • Vannet holder 28 grader
  • 1 damegarderobe, 1 herregarderobe, 1 familiegarderobe
  • 93 garderobeskap, 21 dusjer
  • Universelt utformet, HC-heis ned i bassenget
Attraksjon: Badet ligger ved siden av Løren skole på Økern. Det skal være en attraksjon, og gi et løft til et område som er under utvikling.
Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo
Idrett og svømmeopplæring: Stålbassenget er på 12,5 x 25 meter, og har skrå bunn med varierende dybde opp til 1,6 meter. Økern bad er primært planlagt for organisert idrett og svømmeopplæring.
Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo
Bolter og skruer: I stedet for lim er det brukt bolter og skruer. Det er stilt krav om svært begrenset bruk av korrigerende materialer. Man kan plukke ned anlegget, frakte det til ny tomt, og montere det opp igjen der det er behov.
Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo
Garderober: Servicebygget er et containerbygg i to etasjer, hvor man blant annet finner garderober og dusjer.
Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo
Resepsjonsområde: Servicebygget er et containerbygg i to etasjer, hvor man blant annet finner inngangsparti med resepsjon.
Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo
Sterk identitet: Det blågrønne taket og veggene gir assosiasjoner til svømmebasseng. Sammen med de store vindusflatene og det sydvendte amfiet fremstår bygget med sterk identitet.
Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo
Resepsjonsområde: Servicebygget er et containerbygg i to etasjer, hvor man blant annet finner inngangsparti med resepsjon.
Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo
Idrett og svømmeopplæring: Økern bad er primært planlagt for organisert idrett og svømmeopplæring. Stålbassenget er på 12,5 x 25 meter, og har skrå bunn med varierende dybde opp til 1,6 meter.
Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo

Pressemelding.