To nye skoler på Økern Torg

Torgtomten er en stor og attraktiv tomt for kommunen. Utdanningsetaten og Plan og Bygg er i samtaler om å legge to nye skoler til tomten. Både Ungdomsskole og ny barneskole er de i gang med å planlegge på torgtomten.

Det er tatt utgangspunkt i følgende foreløpige avklaring med UDE (mail av 15.12):

«Det er behov for en ungdomsskole slik behovet er nå, og en barneskole når behovet kommer. Når barneskolen er etablert er det i tillegg behov for en ungdomsskole til. Dvs i utgangspunktet 3 skoler, men 2 av de kan «slås sammen» til en Barne og Ungdomsskole.

EBY har utifra dette foreløpig vurdert at det bør planlegges for inntil to 840 skoler innenfor planområdet og at en skole bør være på sydtomta og at en skole bør være på nordtomta.

Skoletomt i syd er på ca 10.000m2 og vil kunne planlegges i sammenheng med Løren skole og «atkomsttorget» til denne, men vil nok ikke kunne få like mye uteareal som skoleanlegget på nordtomten (som vil være ca 13.500m2 hvis ca 3.500m2 settes av til barnehage) .

Les dokumentet: Vurdering av skolebehov og bebyggelsesstruktur – Økern

Plantegning Økern Torg. Tegning: Ghilardi + Hellsten Arkitekter