Ønsker å rive Lørenfaret 3

Lørenfaret 1 er revet. Nå pågår det utgraving av tomten hvor Økern Portal skal bygges. De opprinnelige planene var å rive Lørenfaret 1, mens Lørenfaret 3 skulle bygges om. Nå ønsker eier å rive Lørenfaret 1 også.

I et brev fra Oslo Pensjonsforsikring AS (eier) til PBE skriver de:

Ved prosjektering og gjennomgang med aktuelle aktører i markedet, viser det seg at eksisterende bygg L3 kan være egnet som kontorbygg, men ikke egnet som studentboliger, leilighetsbygg eller hotell slik reguleringsplanen legger opp til. Videre viser det seg at det med eksistrende underetasjer ikke lar seg gjøre å forbinde med markedsgaten i L1 som er en del av totaliteten/konseptet for utadrettet aktivitet rettet mot nærområdet og brukere i Økern Portal.

Prosjektet har kommet frem til at det er ønskelig å etablere et hotell på L3-tomten for bl.a. å utvikle det «livet» som er ønskelig knyttet til Økern Portal samt for å tilby ønsket overnatting. Vi er i dialog med aktuelle hotelldrivere, og disse fastholder at de forutsetter at L3 rives og at det bygges nytt bygg for å tilfredsstille dagens krav til effektive og optimale løsninger.

Således ønsker vi at det gis tillatelse til riving av L3 for at det kan bygges et nytt hotell i Lørenfaret 3.