Vil bygge 1500 leiligheter ved Bjerkebanen

Selvaag har nå sendt inn to reguleringssaker for å få bygge 1500 leiligheter ved Bjerkebanen.

Selvaag ønsker nå å utvikle boliger på parkeringsplassen nord for Bjerkebanen og på parkeringsplassen sør-vest for stallene/banen. Treningsbanen vil blir omgjort til et parkdrag.

Torgbyen

Torgbyen Bjerke Nord. Dark Arkitekter / Selvaag

Den første saken heter Torgbyen. Her planlegges det å utvikles 700 leiligheter, næring og trav på nordsiden av bjerkebanen. De planlegger bygg på opptil 15 etasjer. De vil bygge en barnehage med fire avdelinger.

Reguleringssak

Parkbyen

Den andre saken som er sendt inn heter Parkbyen. Her planlegges det å utvikles 800 leiligheter. Byggene vil være opptil 8 etasjer.

Visjonen for Bjerke Syd er “Parkbyen”. Området ønskes utviklet som et bilfritt boligområde med møteplasser, offentlig park og forsterkede forbindelser gjennom området.

Reguleringssak