TILLIT til Økern

Oslo kommune ønsker at kunst skal være en viktig del i utviklingen av nye områder, for bydeler og nabolag. I prosjektet ØKERN! ser man på hvilke muligheter og rolle kunst og kunstnere kan ha i byutviklingen. Tirsdag 17. januar åpnet lysinstallasjonen TILLIT av Lars Ø Ramberg i vinduene i Økernsenteret.

Avduking av TILLIT på Økern
Kunstverk av Lars Ø. Ramberg
Foto: Oslo kommune

Lars Ø Ramberg er en av kunstnerne som ble valgt ut til prosjektet. Siden 2021 har han hatt kunstneropphold i Økernsenteret og utforsket Økern som område for kunstprosjekter. Her har han sett at hans oppgave som kunstner kan være «å bygge tillit på Økern». Verket TILLIT er et resultat av Rambergs kunstneriske undersøkelser de siste 12 månedene – kunst som har blitt til i dialog med utviklere, byråkrater, investorer og urbanister.

– Tillit er selve basen i et demokratisk samfunn. I den norske kulturen er graden av TILLIT ekstrem høy, spesielt om man sammenligner Norge med andre land. Til tross for at Norge har høy tillit generelt, så har tilliten til Økern og resten av Hovinbyen vært ekstremt lav. Folk har manglet tillit til at Økern kan bli en av Oslos viktigste urbane knutepunkter. Derfor ville jeg jobbe med å bygge tillit på og til Økern. Lysinstallasjonen belyser begrepet tillit helt direkte, sier Ramberg.

Lysinstallasjon over ni etasjer

Lysinstallasjonen monteres i vinduene i Økernsenteret slik at ordet TILLIT staves over ni etasjer i det modernistiske bygget. Det vil vises fra 17. januar frem til sommeren. Verket er kontekstuelt forankret og utforsker stedets identitet som del av en betydelig byutviklingsprosess i området med det mål å etablere og integrere kunstnerisk kompetanse tidlig i stedets byplanlegging.

– Jeg blir skikkelig glad når jeg ser hva Lars Ramberg har gjort på Økern. Kunsten i Oslo binder oss sammen og skaper nabolag, det er en gave å få kunst rett i fleisen når vi beveger oss gjennom byen. Den offentlige kunsten som er gratis og tilgjengelig for alle er en viktig inspirasjon, sier kulturbyråd Omar Samy Gamal, og legger til:

– Kunstverket på Økern, Tillit, er monumentalt og tankevekkende, det setter fingeren rett på en viktig samfunnsverdi. Lars har selv pekt på at vi som samfunn burde være mer opptatt av kunstnerintelligens, ikke bare kunstig intelligens. Det synes jeg er utrolig godt sagt.

Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet. Foto: Sturlason

 

Kunstnerisk kompetanse tidlig inn i byutviklingen

Det er satt av 4 millioner kroner fra Oslo kommunes kunstordning til prosjektet Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen, og Økern! I tillegg mottok Oslo kommunes kunstsamling ved Kulturetaten tilskuddsmidler fra KORO. Dette førte til tre ulike kunstprosjekter på Økern av Lars Ø Ramberg, Kunstnerboligforeningen og Mia Habib Productions + Conterfactual.

– Kunstnere besitter en annen form for kompetanse og et blikk på byutviklingen vi tenker kan komme byen vår til gode. Her på Økern har tre ulike kunstnere/kunstnergrupper fått i oppdrag å utvikle prosjekter som går i dialog med stedet. Resultatene er forskjellige, i tråd med kunstnernes praksis. Det de har til felles er at de alle stiller spørsmål ved byutviklingen i Oslo i dag, og i forlengelsen, den fortsatte utviklingen av samfunnet vårt. Jeg håper vi kan få til flere slike prosjekter i fremtiden, sier Daniella van Dijk-Wennberg, kunstdirektør i Kulturetaten.

Målet med prosjektet er å inkludere kunstnere på et tidlig tidspunkt i byutviklingen og finne ut hvordan kunstnerisk kompetanse kan bidra til bedre byutvikling. Hvordan kan kunsten være en stemme tidlig i byutviklingen og bidra til at et større mangfold av kunstneriske praksiser finnes i offentlige tilgjengelige rom?

Om byutviklingen på Økern

Økern sentrum Ans er områdets mest sentrale eiendomsutvikler. De har gitt tillitt til Lars Ø Ramberg i arbeidet med utviklingen av et planområde på 90 000 m2 midt i det som skal bli et nytt bysentrum i Oslo, på linje med Skøyen, Majorstua og Nydalen. Utvikleren er opptatt av å bevare og forsterke den rike og varierte historien på Økern gjennom en fremtidsrettet byutvikling. Først og fremst ønsker de å gjenskape Økern som et attraktivt knutepunkt for befolkningen med yrende liv gjennom etablering av handel, kultur, arbeidsplasser og en høy andel boliger. Økern skal bli et sted hvor man kan oppholde seg og trives. Høyblokka skal bevares, og en tredjedel av planområdet er satt av til bilfrie torg, gater, vann og bekker, og med torget rundt Høyblokka som selve hjertet i byen.

Økern sentrum Ans har tro på at kunstnernes evne til å forstå både innovasjon, kunst og menneskelige aspekter, er viktige bidrag i byutviklingen. Slik Økernsenteret i sin tid ble nøye programmert som et forretningssenter ønsker Økern sentrum Ans å programmere byen med sosiale- og kulturelle tilbud, etter befolknings ønsker og områdets behov.

Om Lars Ø Ramberg:

Lars Ø Ramberg er en internasjonalt anerkjent billedkunstner som bor og arbeider i Berlin og Oslo. Han er utdannet på Statens kunstakademi i Oslo og har hatt sin profesjonelle hovedbase i Berlin etter at han ble tildelt Artist in Residence på Künstlerhaus Bethanien i 1998. Ramberg er kjent for sine stedsspesifikke installasjoner som aktivt undersøker og deltar i det offentlig rom. Hans verk skaper offentlig debatt og ny forståelse.

Studio Ramberg har et av kunstprosjektene på Økern
Lars Ø Ramberg og Ditteke Waidelich.
Foto: Ingvild Brekke Myklebust / Oslo kommune

Rambergs mest kjente verk er PALAST DES ZWEIFELS (TVILENS PALASS). Etter seks intensive år med Research og forberedelser overbeviste han Den Tyske Forbundsdagen om å overta det forlatte Republikkens Palass fra DDR for å forvandle det til et Gesamt-Kunstverk. Ordet ZWEIFEL, bestående av aluminium og 900 meter neonrør, som måler 42 x 8 meter, dominerte himmelen over Berlin fra taket i et halvt år. Ramberg hadde brakt både rivnings-debatten og gjenforenings-debatten til poenget og løftet dette til et ikonisk monument for kollektiv tvil.

Ramberg står også bak det stedsspesifikke verket BRAINSTORM som er det første man møter når man kommer inn i Oslos nye hovedbibliotek, Deichman Bjørvika. Kunstverket er et gigantisk konseptuelt verk med over 400 meter munn-blåste glassrør i hvitt og gult. Det forholder seg kontekstuelt til det fysiske stedet og til Deichman som kunnskapsinstitusjon. Deichmans historie og framtid er tydelig både i formen og i tittelen. Verket er ment å gi både brukere og besøkende en fascinerende opplevelse; Lys og opplysning henger sammen både fysisk og metaforisk som et tegn på intellektuell og spirituell våkenhet. Kunstverket flyter mellom himlingen og gulvet og visualiserer koblinger, mellom mennesker, mellom tanker, mellom steder og mellom kulturer, som en informasjonssky. Kunstverket er et energisk nett av lysende neonrør, og et bilde på dagens teknologi hvor lys brukes til å sende og motta informasjon med lysets hastighet.

Om Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning

0,4 prosent av Oslo kommunes totale investeringsbudsjett avsettes årlig til kunst gjennom Oslo kommunes kunstordning. Kunstordningen administreres av Oslo kommunes kunstsamling, organisert som en fagavdeling i Kulturetaten. I tillegg til permanente kunstprosjekter finansierer kunstordningen også innkjøp til kunstsamlingen, og midlertidige kunstprosjekter i offentlig rom. Les mer her.