Nye illustrasjoner av Løren Aktivitetspark

I en artikkel i Aftenposten står det at nå skal Løren bli grønn og frodig. En del av det er Løren aktivitetspark.

Parken har vært planlagt i mange år og det har blitt samlet inn penger fra alle byggeprosjektene på Løren, som skal være med å finansiere parken. Det er også satt av penger i budsjettet til Oslo for å bygge parken.

Vi kan håpe på byggestart neste år, men kommunen vil nok planlegge byggingen sammen med ombyggingen av Lørenveien til enveiskjørt gate og kan derfor kanskje ta noe mer tid.

På tomten kommer det en idrettshall og et grønt uteområde. Parken er en del av den grønne ringen i Hovinbyen.

Illustrasjon: Pir II
Illustrasjon: Pir II
Illustrasjon: Pir II
Illustrasjon: Pir II
Illustrasjon: Pir II