Sinsenveien 51-55 vedtatt i bystyret

Bystyret vedtok 16. desember 2020 å omregulere Sinsenveien 51-55 fra industri til boligområde, barnehage og offentlig park. Hensikten er å bidra til å gjøre Løren til et bymessig og tett byområde med boliger i åpen kvartalsstruktur. Planen sikrer nødvendig sosial og teknisk infrastruktur gjennom etablering av barnehage, park, torg og gang- og sykkelvei.

Du har mulighet til å klage på vedtaket, frem til 29.03.2021. For å gjøre det fyll inn skjema på siden her: innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2021017084

Den mørke veggen

I følge illustrasjonene som er lagt ved i saken fra utbygger ser det ut til at byggene langs Dag Hammarskjølds vei(DHV) blir høye og mørke. De mørke byggene vil være med på at DHV for et veldig mørkt uttrykk siden byggene sjelden er solbelyste.

I reguleringsplanen står det: Fasademateriale mot Dag Hammarskjølds vei og Sinsenveien skal i hovedsak være lys, fortrinnsvis rød tegl. Fasademateriale for øvrig som gir et mørkt totaluttrykk skal unngås.

I reguleringsplanen står det også: Langs Dag Hammarskjølds vei kan første etasje benyttes til næring/bevertning og publikumsrettet virksomhet og/eller fellesarealer for boliger.

Fra utbygger er det ikke tegnet inn noe publikumsrettet virksomhet dessverre. Kommunen burde kanskje krevet at det skal være publikumsrettede arealer her.