Mening: Kommunen må bidra mer til Økern og Løren

Fakta er at det kommer snart 1800 boliger rundt Økern og Løren. Det er prosjektene Løren Botaniske, Borgen på Løren, Gregerskvartal, Selvaag tomten, Ulven T og Ulvenparken. Ser vi lenger frem, planlegges det for 1500 leiligheter i Økern Sentrum, 2500 flere leiligheter på Ulven, 1900 leiligheter rundt Bjerkebanen og 1000 leiligheter på Økern Torg. Det vil si nesten 8800 leiligheter.

I følge SSB bor vi ca. 2,15 personer i hver boenhet. Det vil si at det kommer 19 000 personer til området. Ikke langt unna hele befolkningen som bor i Molde (21 260). Tar vi med alle andre som bor her fra før er vi snart inne på topp 10 listen over de største byene i Norge.

Stor mangel på kultur, skoler og idrett

Slik jeg ser det er kommunen på etterskudd på alle områder.

Området vårt tilfører mange nye innbyggere til Oslo. Kommunen har allerede vist at de er på etterskudd med skoleplasser, idrettsanlegg og kulturelle tilbud.

Skolene er fulle og har ikke plass til årets førsteklassinger

Hvis dette er et problem allerede nå, hvordan vil dette bli om noen år når mange av de kommende prosjektene er realisert? Skal det ikke flytte barnefamilier hit?

Vi har ingen stor park

Økern Torg er regulert til en liten park, men dette er ikke nok i forhold til befolkningen. Kan vi bygge færre boliger for å få en større park og flere flater for idrett. Barn og unge trenger idrettsflater. Møteplassene bør være i parkene og ikke på fortauene.

Trenger sosiale møteplasser

Vi ble lovet et stort badeland, kino og bibliotek av Økern Sentrum. Kino skal komme men bibliotek er usikkert. Badeland er helt borte. Kommunen har satt opp et midlertidig stålbasseng som skal være der i to år. Det er ikke en god nok erstatning for badelandet.

 

Jeg er glad i Økern og Løren området og ser mange muligheter her, men hvis ikke kommunen tar tak i den sosiale infrastrukturen vil vi stå igjen som et boområde uten barnefamilier. Økern og Løren bør ha plass til personer i alle livsfaser.