Politihøyskolen kan flyttes til Økern

Det er VartOslo.no som melder at Økern er et av alternativene når Politihøyskolen har vokst ut av bygget sitt  på Majorstua. Plan og byggningsetaten skal ha anbefalt Økern som det beste stedet å plassere en ny skole på grunn av det vil være med å danne den byutviklingen de ønsker på Økern og i Hovinbyen.

Tidligere har det vært mulig at politihøyskolen skulle flytte ut av Oslo, men dette skal ikke være ønsket politihøyskolen selv. De ønsker å bli i Oslo.

Mulige plasseringer av den nye Politihøyskolen på Økern

Mulig plassering av Politihøyskolen på Økern. Biltilsynet og Bensinsstasjonen på Økern er mulige plasseringer.

Økern er det området vi mener det er størst potensiale for bymessig flerfunksjonalitet og økt byliv som følge av lokalisering av Politihøgskolen. -Plan og Byggningsetaten

Les mer om saken i Nettavisen og NRK.no