Sykkelveien i Økern Torgvei er ferdig

Til tross for flere protester mot sykkelvei i Økern Torgvei er den nå ferdig.

Gaten ser mye renere ut nå som alle bilene er fjernet. Det har blitt en flott sykkelvei for de som skal mellom Bjerke og Økern på sykkel.

Men hvor er syklistene?

Flere av sykkelveiene på Økern og Løren går langs en trafikkert vei der bilene kjører i ca 50 km/t. Der merker jeg selv at flere syklister velger å bruke fortauet til å sykle på fremfor å bruke den rødmerkede stripen langs veien. Burde kommunen heller bygd et bredere fortau?

Beboere i Økern Torgvei som tidligere har brukt gateparkeringen må nå dele på noen plasser som ligger nord for Spireaveien. Gjesteparkeringsplassene til borettslagene er ikke store og blir raskt fylt opp. Det å få besøk av familie og venner som kommer utenbys fra blir enda vanskeligere.

Vi får håpe flere oppdager sykkelveiene og bruker de, for å se på tomme sykkelveier er trist.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/sykkelfelt-i-okern-torgvei/