Stor mangel på barne- og ungdomsskoleplasser

Flere tusen leiligheter har kommet opp på Løren, Ulven og Økern de siste årene. Den store forvandlingen av områdene vi bor i ser ut til å ha kommet brått på kommunen, for nå mangler de skoleplasser til alle barn og ungdom som har flyttet hit.

Frydenberg ungdomsskole åpnet januar 2012. Etter det har skoleplasskapasiteten minket.

Historien

By Vidariv – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32701065

Løren skole ble pusset opp og elever som tidligere hørte til denne skolen ble overført til Refstad. Refstad skulle være en midlertidig skole mens Løren ble pusset opp. Ved åpningen av Løren så man allerede da at kapasiteten var sprengt. Refstad ble stående, men noen år etterpå ble det oppdaget store sprekkdannelser i fundamentet. Skolebygningen lå på synkende grunn og måtte rives for å bygges på nytt. Kanskje greit da den første skolen egentlig skulle være midlertidig. Men midlertidig må alle elever ved Refstad skole kjøres i buss til Bredtvet.

Ingen ungsomsskoleplasser

Elever som blir ferdige på barneskolen ved Løren neste år blir første kullet som går ut av Løren etter nyåpningen. Kommunen har ingen skoleplass til disse ved noen av ungdomsskolene i nærheten. Det er heller ikke ønske om å splitte elevene og midlertidig oppføres det brakker på Årvoll skole for å få alle elevene fra Løren inn på samme skole. Det blir en lang skolevei for mange, men kanskje en grei løsning nå som det ikke finnes skoleplasser i nærområdet.

Blir det forsinkelser?

Det jobbes med å bygge ny ungdomsskole på Økern og det er en egen foreldregruppe på facebook med informasjon. Gruppen er bekymret for at arbeidet med ny skole på Økern for tregt. Ikke så rart, for Plan og bygg har nylig sendt inn en melding til saken at de trenger mer tid for å behandle saken. Undervisningsbygg og har også sendt inn en melding hvor de skriver at de ikke kan se i planen som er kunngjort at undervisningsformål/skole skal inngå i planen.

Bruk mer av Økern Torg til kommunale tjenester

Nå må kommunen opprette nok skoleplasser for i dag og fremtiden for alle barn og ungdom ved Økern og Løren. La oss unngå å sende barna til midlertidige brakkeskoler som fort blir permanente løsninger. Økern Torg er en stor tomt midt i smørøyet og her planlegges det en stor del boliger. Tomtesalget er nok gode penger inn i kommunekassen, men kanskje det kan være lurt å holde av sentrale tomter til kommunale behov som garantert kommer til å oppstå.

 

Foreldres Facebookgruppe for Bygg ungdomsskole på Økern

Plansak Refstad Skole

Plansak Økern Torg