Nærområdestudie Løren aktivitetspark og flerbrukshall

Pir II Oslo AS og Multiconsult AS har forOslo Kommune, Kultur og idrettsbygg KF utarbetdet en nærområdestudie for Løren aktivitetspark og flerbrukshall. Parken kommer i Lørenveien 64. Det er noen spennende tegninger for hva som er mulig å gjøre med parken.

Løren aktivitetspark vil ivareta behovet for en lokal park. Parken blir en møteplass, balløkke og lekeområde for områdets større barn, og således for alle beboerne innen planområdet. Parken skal gi de større barna plass for aktiviteter og utfoldelse som de mindre parkene ikke rommer. Parken skal bidra til å skape liv og aktivisere den østre delen av Lørenveien Løren aktivitetspark vil kunne dra veksler på en ny fl erbrukshall. En fl erbrukshall vil også kunne være med på å støtte opp rundt Lørenveien som strøksgate, og bør plasseres i den østlige delen av Lørenveien. En idrettshall med store, åpne fasader vil kunne være med på å skape liv og trygghet i den nedre delen av Lørenveien.

Aktivitetsprogram

Plassen foran hallen, forplassen, er tenkt som en urban forlengelse av Lørenveien og det nye Lørenveien torg. Det flate terrenget muliggjør mange forskjellige aktiviteter, som basket, petanque, kubb, badminton, bordtennis og sjakk.
Takflaten og parkens øvre nivå egner seg godt til ballspill og lignende aktiviteter på grunn av gode solforhold, større horisontale flater og begrensede muligheter for trær. Program som for eksempel minigolf og treningssoner med varierte treningsapparater er plassert ulike steder og er med på å aktivisere alle delene av parken. I tillegg er det tilrettelagt for at det flere steder blir naturlig å sitte, slappe av og leke hele året.

Les hele nærområdestudien her.