Nabolagsundersøkelse Økern sentrum

Økern Sentrum har nå startet sin nabolagsundersøkelse hvor de ønsker hjelp fra alle som bor eller jobber i nærheten av Økern. Bli med på å påvirke hvordan fremtidens Økern Sentrum skal bli.

Ta undersøkelsen her.

Om undersøkelsen skriver de:

I forbindelse med planoppstart for Økern Sentrum ønsker vi å få bedre innsikt i dagens bruk, behov og interesser som finnes i nærmiljøet både for de som bor, besøker og arbeider på Økern. Resultatene vil bli brukt som kunnskapsgrunnlag i det videre planarbeidet for å sikre en utvikling av et sentrum i tråd med nærmiljøets interesser.

Det anbefales å fylle inn undersøkelsen på en PC.

Undersøkelsen er satt opp slik at du fyller inn litt om din tilknytning til området og steder du bruker i dag. Undersøkelsen presenterer også et plankart hvor bruker kan legge inn sine ønsker for fremtidens Økern Sentrum. Har du også noen forslag til strakstiltak som kan utføres kan du også legge inn de.

Det trekkes en vinner av en el-sykkel.