Max Hamburger ønsker å etablere seg på Økern

Hamburgerkjeden Max ønsker å etablere et nytt serveringssted ved bensinstasjonen på Økern. De ønsker å sette opp en bygning bak Circle K stasjonen, med uteservering og drive-through.

I reguleringsplanen beskriver de at de ikke ønsker å sett opp kontorbygg på opptil 9 etasjer, som tomten er regulert for. De vil sette opp et «enkelt» bygg som kan rives igjen når utviklingen i området gjør at det skal bygges noe nytt her.

Bilbasert utvikling

Det er fokus på at det skal bli lett å nå restauranten med bil. Drive-through bidrar til flere biler som skal inn og ut av området. I planen skrives det at tomten er regulert for 25 parkeringsplasser, men de ønsker dispensasjon til å sett opp 40 parkeringsplasser totalt.

Les hele saken på saksinnsyn.