fbpx
  29. September 2022

  I forbindelse med dialogmøtene Økern Sentrum har med Plan- og bygningsetaten har de nå kommet til tredje dialogmøte hvor de skal vurdere lokk over Økern. Det er Økern T-banestasjon, Grorudbanen og Østre Aker vei som vurderes å legges under lokk.

  Her er vurderingene for lokk over Grorudbanen med informasjon fra notatet fra Økern Sentrum til dialogmøte 3.

  Lokk Grorudbanen

  Alternativ 1 – Åpent

  Økern Sentrums anbefaling.

  Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB

  Fordeler

  • Mindre inngrep i eksisterende terreng

  Ulemper

  • Noe smalt snitt for bekkeføring, grønt og forbindelse
  • Støy

  Alternativ 2 – Lokk

  Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB

  Fordeler

  • Skaper et sammnehengende terreng og grøntområde / Bedre tilpasning til omgivelsene
  • Skjermer for støy fra banen

  Ulemper

  • Liten rekreasjonsverdi i «trekanttomten» pga. støy og nærhet til Østre Aker vei.
  • Usikkerhet rund gjennomførbarhet (myndigheter, økonomi, etc.)

  Alternativ 3 – Lokk med næringsskjerm

  Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB

  Fordeler

  • Skaper et sammenhengende terreng og grønt område / bedre tilpasning til omgivelsene
  • Skjermer for støy fra banen og Østre Aker vei

  Ulemper

  • «Trekanttomten» vil fortsatt være noe støyutsatt fra Østre Aker vei
  • Usikkerheten rundt gjennomførbarhet (myndigheter, økonomi, etc.)