Vurdering av lokk over Grorudbanen

I forbindelse med dialogmøtene Økern Sentrum har med Plan- og bygningsetaten har de nå kommet til tredje dialogmøte hvor de skal vurdere lokk over Økern. Det er Økern T-banestasjon, Grorudbanen og Østre Aker vei som vurderes å legges under lokk.

Her er vurderingene for lokk over Grorudbanen med informasjon fra notatet fra Økern Sentrum til dialogmøte 3.

Lokk Grorudbanen

Alternativ 1 – Åpent

Økern Sentrums anbefaling.

Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB

Fordeler

 • Mindre inngrep i eksisterende terreng

Ulemper

 • Noe smalt snitt for bekkeføring, grønt og forbindelse
 • Støy

Alternativ 2 – Lokk

Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB

Fordeler

 • Skaper et sammnehengende terreng og grøntområde / Bedre tilpasning til omgivelsene
 • Skjermer for støy fra banen

Ulemper

 • Liten rekreasjonsverdi i «trekanttomten» pga. støy og nærhet til Østre Aker vei.
 • Usikkerhet rund gjennomførbarhet (myndigheter, økonomi, etc.)

Alternativ 3 – Lokk med næringsskjerm

Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB

Fordeler

 • Skaper et sammenhengende terreng og grønt område / bedre tilpasning til omgivelsene
 • Skjermer for støy fra banen og Østre Aker vei

Ulemper

 • «Trekanttomten» vil fortsatt være noe støyutsatt fra Østre Aker vei
 • Usikkerheten rundt gjennomførbarhet (myndigheter, økonomi, etc.)