Si din mening om oppgraderingen av Sinsenveien

Sinsenveien fra rundkjøringen ved Dag Hammarskjølds vei til krysset ved Lørenveien skal nå oppgraderes for å bedre fremkommeligheten for fotgjengere og syklister. Den nesten 400 meter lange strekningen skal få fortau og sykkelvei på begge sider av veien. Den nordre delen av strekningen får litt bredere gangvei mot Løren og noe beplantning. Forslaget innebærer at all gateparkering langs veien fjernes, men det beholdes en lomme helt nord for varelevering.

Dette er forslaget fra Bymiljøetaten. Fra i dag til 11.10.2021 kan du si din mening om forslaget.

Si din mening her.

Bilde fra planforslaget.

Se hele saken her.