PBE skal lage veiledende plan for Økern Sør og Hasle, rett ved Løren

Økern Sør, Hasle, Valle Hovin og Økernveien mot Tøyen har nå Plan- og bygningsetaten laget en veiledende plan for offentlige rom (VPOR) til offentlig ettersyn. Det betyr at du nå kan sende inn dine meninger. Planen er åpen for høring frem til 12.02.2018.

En VPOR skal være med å regulere de offentlige områdene mellom nybyggene i et utviklingsområde. Det vil si at for eksempel Økernveien kan justeres til å bli en miljøgate, liknende Dag Hammarskjøldsvei. Torg, parker, lekeplasser tegnes inn og gatestrukturen settes opp. Regler for byggehøyder settes og turveier legges.

Flere av tomtene i området er på tegnebordet til arkitektene nå og det skal bygges mye nytt ved Økernveien.

To bygninger i området er på byantikvarens gul liste. Eikenga 31 som er et kontorbygg sør for Økernsenteret og Biliabygget langs Økernveien.

To hovedforslag

ALTERNATIV 1 – Bolig alternativet

Nye boliger prioriteres, for i størst mulig grad å følge opp behovet for flere boliger i Oslo. Andre formål foreslås der det ikke er mulig med boliger pga. støy, luft eller andre forhold.

• Det åpnes for boliger på sørsiden av Ring 3
• ca. 480 000 BRA totalt
• ca. 60 % bolig av total BRA
• Gir ca. 3 400 boliger (inkl. 190 eksisterende boliger)

ALTERNATIV 2 – Fokus på næringsliv

Prinsippene fra Strategisk plan for Hovinbyen følges opp. Målet er å oppnå en blanding av funksjoner og tilrettelegge for at deler av eksisterende næring og industri kan integreres i ny byutvikling.

• ca. 480 000 BRA totalt
• ca. 37 % bolig av total BRA
• ca. 2 300 boliger (inkl. 190 eksisterende boliger)

Si din mening

Bor du i nærområdet bør du sende inn din mening. Det er slik du kan påvirke hvordan nærmiljøet vårt blir i fremtiden.

Bør byggehøydene reguleres til maks 5 etasjer? Trenger vi flere området for barn? Bør det bygges bro eller tunnel mellom t-bane og togsporene?

På PBE sine hjemmesider kan du nå sende inn dine meninger. Klikk her for å komme til siden og for å lese alle dokumentene som er på høring.

 

Les mer på andre nettsteder

Ensjø.no har skrevet om planprogrammet

Planprogram med veiledende plan for offentlig rom – Hasle – Valle Hovin er ute på høring! Det skal bygges 480.000 kvadratmeter bolig og næring i nabolaget til Ensjø

http://www.estatenyheter.no/2017/12/15/komme-3-200-nye-boliger/

Tidlige har Løren vært gjennom samme prosess hvor de endte opp med en VPOR for Økern og Løren. Les den her.

http://od2.pbe.oslo.kommune.no/pages/vedlegg/vpor/loren_okern.pdf
VPOR for Økern og Løren