Binder sammen Gartnerkvartalet og Gartnerløkka med to nye blokker

I Lørenvangen 25 holder i dag Mekonomen Løren til i bakgården til  en gammel teglsteinsbygning. OBOS vil nå videreføre og binde sammen Gartnerløkka og Gartnerkvartalet med to nye bygg på 8 og 10 etasjer med til sammen ca. 130 leiligheter.

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap skriver i et brev at tomten er egnet for en fireavdelings barnehage og behovet er stort for nye barnehageplasser i området. Det er i dag ikke sikret nok barnehageplasser i område med den store befolkningsøkningen som er på Økern og Løren. OBOS mener tomten ikke er egnet for barnehage og ønsker at det ikke bygges ny barnehage, men at den vurderes anlagt på en av de andre tomtene i nærheten.

Forslagsstiller tekst om bakgrunn og hensikt

Forslagsstiller ønsker å regulere to boligblokker på hhv. 6/8 etasjer og 10 etasjer i nord syd retning på eiendommen. Bebyggelsens høyder tar opp overgangen mellom bebyggelsen i Økern Portal og bebyggelsen langs Lørenvangen. Boligblokken mot vest viderefører høyder fra reguleringsplanforslaget i Peter Møllers vei 22, som har 6 og 8 etasjer.
Boligblokken mot øst er illustrert i 10 etasjer, som en megler mot bebyggelsen som er under oppføring der (Økern Portal). Plasseringen av byggene gir åpenhet og luft mot rekkehusområdet i nord, og viderefører sammenhengen med Lørenvangen 23. Her er etasjehøydene senket i forhold til reguleringen, og det er laget en 10m bred og 2 etasjer høy åpning gjennom bebyggelsen for å gi god tilknytning til dette området.

Om barnehagebehov i søknaden

Bestillerenheten for barnehage ber om at det vurderes en 4 avdeling barnehage i prosjektet. Forslagsstiller vurderer det slik at det ikke er hensiktsmessig med en kombinasjon av bolig og barnehage her.

Reguleringssaken hos PBE