Informasjon fra beboermøte for Økern Portal

Vi har tidligere skrevet om informasjonsmøte om Økern Portal. Her er litt informasjon fra møtet og om prosjektet.

Eier av Lørenfaret 1- 3 er Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF). OPF er heleid av Oslo Kommune. De forvalter 93 milliarder kroner og 17 milliarder av disse er i eiendom.

Foto: ØkernPortal.no

Historien

I 2007 kjøper OPF Lørenfaret 1 – 3 av DNB.

I 2008 beslutter DNB at de skal flytte til Bjørvika.

2011 settes det i gang en arkitektkonkurranse for tomten og DARK Arkitekter vinner med sin «Grønn Portal». Samme år starter reguleringsprosessen.

2014 flytter DND ut

2016 blir reguleringen vedtatt.

2017 startet arbeidet med å flytte el- og fiberkabler som gikk tvers over tomten.

2018 startet rivingen av Lørenfaret 1. Telia blir kjent som første leietaker og Vedal blir valgt som entreprenør.

Foto: ØkernPortal.no

Smart Building

Det satses stort på ny teknologi og smart bygg. Bygget vil få Oslos beste tilgang på fiber. Egen datalagringshall. Høy sikkerhet, kapasitet og stabilitet. Smarte styringssystemer i hele bygget.

48 000 kvm kontor

9 000 kvm hotell

9 000 kvm handel og servering

10 000 kvm lager og parkering

Det blir en stor takterrasse med parsellhager, løpebane og bikuber. Det opprettes park med treningsapparater bak bygget mot Løren.

Foto: ØkernPortal.no

Servicetilbudet

Det blir ikke bare kontorer i Økern Portal men også en mengde av andre tilbud som kommer Økern og Løren-beboerne til gode.

Her er hva som Økern Portal lister opp at de ønsker å få til:

 • Frisør
 • Treningssenter
 • Kafé
 • Legesenter
 • Sykkelverksted
 • Resturant
 • Baker
 • Helsetilbud
 • Bokhandel
 • Apotek
 • Kiosk
 • Tannlege
Foto: ØkernPortal.no

Fremdrift

Vedal kan informere om denne fremdriftsplanen:

 • Grunnarbeid på tomten fra desember 2018
 • Bæresystem settes opp fra mai 2019 til januar 2020
 • Fasader fra oktober 2019 til april 2020
 • Innredningsarbeid fra januar 2020
 • Overlevering første leietaker desember 2020
 • Utomhus ferdig sommer 2021
 • Hotellet ferdig 3. / 4. kvartal 2021

Nå er det bestemt at OPF ønsker å rive Lørenfaret 3 istedenfor å pusse opp, for å bygge et helt nytt hotell etter moderne krav fra de som eventuelt skal drive hotellet.

Foto: ØkernPortal.no
Foto: ØkernPortal.no