PBE setter ned foten for at nybygg skal stjele sol fra barnehage

For noen uker siden skrev vi en sak om planene for Lørenvangen 22 og Peter Møller vei 13. Bygget på hjørnet mot barnehagen til Gartnerløkka se ut til å bli høyt på tegningene og vil stjele nesten alt av sollys fra uteområdene til barnehagen, det reagerer Plan og bygg på. Heldigvis.

Forslagsstiller har bedt Plan og bygg om å fremlegge konkrete normer til hvordan PBE skal vurdere krav til solbelyste arealer i barnehager.

PBE mener at det skal legges opp til helårsbruk av uteområdene og dette krever gode solforhold, hele året i barnehagens åpningstid. Dette innebærer at minimum 50 % av barnehagens utearealer skal være solbelyst mellom 0900 – 1500 ved vår- og hestjevndøgn.

Der PBE har gitt dispensasjon til å bygge mindre utearealer vil kravene for solbelyste areal øke.

Forslagstiller har kommet med eksempel på en barnehage ved Hovinenga med gjennomsnitt på kun 22,8 % solbelyste arealer mellom 1100 – 1500 på barnehagens arealer. Her skriver PBE at barnehagens plassering i dag er et resultat av at reguleringsplanen ikke har sikret barnehagens plassering tilstrekkelig. Barnehagen ved Hovinenga er også tilknyttet et friområde som åpner for bedre kvaliteter enn det som foreligger innenfor barnehagens egne utearealer. PBE mener derfor at det er spesielt viktig å sikre plassering og gode kvaliteter for barnehager i reguleringsplaner.

PBEs vurdering av solforhold i barnehage i Lørenvangen 24

Med bakgrunn i hvordan PBE nå skal vurdere solforhold i barnehager, kan PBE ikke anbefale forslagstillers forslag i Lørenvangen/Peter Møllers vei. Planforslaget oppfyller krav til egen barnehage men kaster skygge over barnehagen i Lørenvangen 24 store deler av den tiden barnehagen skal brukes til opphold og lek ute.

PBE anbefaler at planen sikrer at minimum 50% av barnehagenes utearealer er solbelyst mellom 0900 -1500, også barnehagen i Lørenvangen 24. Det kan for eksempel løses ved å følge PBEs tidligere innspill (ref 201509417-51 brev om ønskede endringer datert 06.11.2017) med bygg 1: 2 etasjer, Bygg 2 vest: 5 etasjer og bygg 2 Øst: 8 etasjer.

Om FS ikke følger PBEs anbefaling om sikring av solbelyste arealer på nabobarnehagens utearealer, vil PBE utarbeide eget alternativ med høyder.

PBE’s forslag fra brev om ønskede endringer datert 06.11.2017

Hensyn til barnehagen i Lørenvangen 24

  • Bygg 1 reduseres til 2 høye etasjer, og skal reguleres til kun barnehageformål.
  • Byggegrensene endres slik at bygg 1 får mindre fotavtrykk, men tilstrekkelig til en to-etasjers barnehage.
  • Vestre del av bygg 2 reduseres til 5 etasjer.

Brevet fra Oslo Kommune PBE: Vurdering av kvalitetskrav og solbelyste arealer i barnehager – Lørenvangen 22 – Peter Møllers vei 13