Ulvenveien oppgraderes til miljøgate

OBOS melder i sitt nyhetsbrev om Ulven at de er godt i gang med å gjøre om Ulvenveien til en miljøgate.

Det betyr at det blir eget kollektivfelt, sykkel- og gangfelt, samt grønn beplantning.

Rivning av eksisterende bygg på tomten i Ulvenveien 89 starter om kort tid. (rettet fra Ulvenveien 88 til 89)

Ulvenveien 88 Foto: OBOS