Planlegges for ny flerbrukshall ved Lørenbanen

Plasthallen ved Lørenbanen var en midlertidig hall som skulle vært revet for flere år siden. Samtidig har aldri behovet for haller og idrettsanlegg vært større på Økern og Løren. Flere hundre nye barn har kommet til området det siste tiåret, men k

apasiteten på treningsanleggene har ikke økt. Selv om kommunen har kjøpt en stor tomt på Løren for å bygge aktivitetspark, kan det ta mange år før vi ser anleggsmaskiner på tomten.

Nå er planarbeidet i gang for Refstad flerbrukshall som skal bygges inn i fjellet under treningsbanen til Bjerke Travbane, rett ved Refstad skole.

Plantegningene viser også flere spennende tiltak som skal gjøres på friområdet.

Bekkeåpning

Bekkene i Oslo skal opp fra bakken og rørene og frem i lyset. Langs turveien er det planlagt å åpne hovinbekken. På Økern Torg er det planlagt et større vannspeil. Her vil nok bekken fortsette i rør, som i dag, ned til Hasle Tennisanlegg.

Ny ishall for Hasle Løren

Ny ishall sett fra X Spireaveien / Mørtelverksbakken. Illustrasjon fra FuthArk arkitekter AS

Hasle Løren Hockey kan få ny hall. Den gamle hallen har fått noen mindre oppgraderinger de siste årene. Hvorfor det er forslått å rive for å bygge ny hall er ikke sikkert. Det er fristende med ny hall, men vil kommunen prioritere det hvis den gamle er i OK stand?

Flere baner

Det er tegnet inn flere 5er baner på området mellom ishallen og 11er banen. Dette vil kreve at terrenget må endres på området. Her er det i dag en (ake)bakke. Utendørs isbane er også tegnet opp.

 

Tegninger Refstad flerbrukshall

Illustrasjon fra FuthArk arkitekter AS
Illustrasjon fra FuthArk arkitekter AS
Illustrasjon fra FuthArk arkitekter AS