Spørreundersøkelse om utvikling av Hasle

Stor-Oslo Eiendom skal transformere eiendommen Økernveien 97-99 (ved Hasle Stasjon) fra dagens formål som bilforretning til å bli et åpent bykvartal. Det planlegges bygging av både nye boliger, utadrettet næring og servicetilbud rundt Hasle Stasjon på flere tomter.

Jeg har blitt kontaktet av stedsanalytikere i Leva Urban Design om en undersøkelse de har startet for å levere til utviklerne av Hasleområdet. De ønsker meninger fra oss som bor i nærområdet om hvordan området skal utvikles og hva vi savner.

Delta her https://app.maptionnaire.com/en/4560.

De som deltar har i tillegg til å være med å forme byen, mulighet til å vinne en el-sykkel.

Her er fra Leva:

Til deg/dere, som har interesse for utviklingen av Hasle

Hasle er under utvikling. Økernveien 97-99 ved Hasle Stasjon, som eies av Stor-Oslo Eiendom, planlegges også transformert fra dagens formål som bilforretning til et urbant stasjonsområde. Det planlegges bygging av både nye boliger, og utadrettet næring/servicetilbud rundt stasjonsområdet.

I den forbindelse bistår vi i Leva Urban Design med blant annet gjennomføring av en spørreundersøkelse, hvor vi vil finne mer ut av, hvordan nærmiljøet rundt Hasle Stasjon oppleves og brukes i dag. Vi håper at du/dere har lyst til å delta i spørreundersøkelsen og også dele den i ditt nettverk via e-post, facebook mm. Her er link til undersøkelsen: https://app.maptionnaire.com/en/4560

Undersøkelsen vil ta mellom 10-15 minutter å besvare. Som takk for hjelpen trekker vi ut en heldig vinner av ny El-sykkel blant de, som deltar i undersøkelsen!

Spørreundersøkelsen er et tilleggsarbeid, som Stor-Oslo Eiendom velger å gjøre for å supplere den vanlige formelle prosessen med høringsperioder etc. Undersøkelsen er ikke en del av den formelle prosessen, men vil fungere som en del av grunnlaget i videre arbeid med området.

Ta endelig kontakt med oss, om du søker mer informasjon om vårt arbeide eller har spørsmål.

Les om hvordan vi behandler din e-postadresse her.

På forhånd takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen Aslaug Tveit og Siri Laursen

Tags: