Joker har søkt om å åpne butikk ved Løren Stasjon

Ved Løren Stasjon er det flere ledige lokaler, men nå ser det ut til at det skjer ting. Daglivaregruppen Lentus har søkt om å åpne daglivare i Peter Møllers vei 2B.

I søknaden står det:

På vegne av Lentus Butikkdrift søkes det om bruksendring av næringslokale til dagligvareforretning i eksisterende bygg i Peter Møllers veg 2B.
Søknaden omfatter etablering av ny dagligvareforretning i første etasje i et eksisterende bygg. Bygget er i seks etasjer med boligbebyggelse i fem etasjer og med næring ut mot gaten i første etasje. Det nye butikklokalet er på 261 m2 BRA. Det vil bli etablert seksjonsvegg/brannskille til resterende del av lokalet som er på ca 114 m2 BRA.
Tiltaket medfører ingen fasademessige endringer.

På Lentus sin hjemmeside kan vi se at de driver flere Joker, Spar og NærButikken i Oslo.

To dagligvarebutikker blir naboer

Hvis både Bunnpris og Joker skal åpne i Peter Møllers vei 2A & B er dette enten en dårlig spøk eller utrolig dårlig planlegging.

ØkernLøren.no har sendt en e-post til Lentusgruppen for å spørre om de virkelig skal åpne en butikk rett ved siden av Bunnpris. E-posten er foreløpig ikke besvart.

Søknaden – Peter Møllers vei 2 B – Bruksendring av næringslokale til dagligvareforretning