OBOS vekte Ulven

 

131 av 141 leiligheter solgt

Etter det første salgsmøte ble 131 av leilighetene revet vekk i Ulvenparken Borettslag. Det vare hele 250 personer meldt på salgsmøtet som foregikk på torsdag. I salen var det en person med ansiennitet fra 1949 som kunne sikre seg en leilighet på Ulven. Den med kortest ansiennitet som fikk leilighet på forkjøp, hadde medlemskap fra 2013. Nå står det kun 10 leiligheter igjen, men disse regner OBOS med å få solgt til en av de 200 medlemmene som hadde meldt interesse men ikke fikk plass på salgsmøtet.

Bostart konseptet en suksess

OBOS har gjort noe unikt på Ulven med Bostart konseptet sitt. Det fungerer slik:

Du får muligheten til å kjøpe boligen til en lavere inngangspris, mot at OBOS får mulighet til å kjøpe den tilbake når du ønsker å selge. Ved salg beholder du verdiøkningen boligen eventuelt har hatt. Denne baserer seg på boligprisindeksen til Eiendom Norge.

Hele 89 av leilighetene ble solgt til Bostart pris.

 

Fortsatt mange nye boliger til salgs på Økern og Løren

Det er for øyeblikket 368 leiligheter til salgs i prosjekter som er på vei opp.

Ved måling i april var det 316, men det er nylig lagt ut 70 nye leiligheter til salgs i Gartnerkvartalet, derfor går tallet opp.