Rivingen har startet ved Lørenfaret 1 – 3. I 2020 skal Økern Portal åpne

I flere uker har arbeidet med å fjerne alt inventar i Lørenfaret 1 – 3 pågått, men nå har rivningsarbeidet startet. Det er krav til gjenvinning av materiale så det kan ta noe tid før hele bygget er fjernet. VI har tatt noen bilder av rivingsarbeidet og presanterer noen historiske bilder av bygget.

Riving av Lørenfaret 1 - 3 Riving av Lørenfaret 1 - 3 Riving av Lørenfaret 1 - 3 Riving av Lørenfaret 1 - 3 Riving av Lørenfaret 1 - 3

Økernsenteret er neste bygg som skal rives
Lørenfaret 3 som i dag huser Medical City skal bestå, men bygget skal renoveres

Jeg har tidligere skrevet et innlegg om Økern Portal, les mer her

Informasjon og bilder fra Økern Portal

Historiske bilder av Lørenfaret 1 – 3

Lørenfaret 1 i 1971. Vesta-Hygea forsikring holdt til i bygget. Bildet er hentet fra https://digitaltmuseum.no/021015466959/lorenfaret-1
Lørenfaret 1 – 3 i 1980. Vesta-Hygea forsikring holdt til i bygget. Bildet er hentet fra https://digitaltmuseum.no/021015803389/lorenfaret-1-og-3
Lørenfaret 1 – 3 i 1980. Her ser vi logoene til Norsk Fina og Norsk Hydro. Bildet er hentet fra https://digitaltmuseum.no/021015803379/kontorbygg-pa-okern
Lørenfaret 1 – 3 i 1980. Bildet er hentet fra https://digitaltmuseum.no/021015803393/lorenfaret-1-og-3