Nå åpner Ombygg på Økern

– Til nå har vi bare kunnet ombruke ting vi har hatt plass til å mellomlagre i kjelleren. Med denne løsningen vil både vi og andre kunne lykkes med ombruk i enda større skala, sier bærekraftansvarlig Jennifer Lamson i Höegh Eiendom.

Tirsdag 14. mars forseres enda et hinder på veien mot økt ombrukgrad av byggevarer. Da åpner Sirkulær Ressurssentral dørene til byggevarehuset Ombygg på Økern Torg, og gjør det enda enklere å benytte ombruk som førstevalg for å redusere byggebransjens klimaavtrykk.

– En av de store utfordringene vi ser i dagens marked, er at det er mismatch mellom når materialer kan doneres og når de kan tas i bruk. Fordi man ikke har løsninger for mellomlagringsperioden, ender det ofte opp med at fullt ombrukbare varer går til gjenvinning eller deponi. Med Sirkulær Ressurssentral og Ombygg kan vi realisere en større ombruksgrad enn det vi har i dag, sier Emil Andresen Rygh, daglig leder i Sirkulær Ressurssentral.

Det 4.500 kvadratmeter store byggeteltet som skal huse ressurssentralen, stod tidligere i Regjeringskvartalet og er donert av Statsbygg. Sentralen er en av de største av sitt slag i Europa, og vil tilby salg og mellomlagring.

Sirkulær Ressurssentral er et samarbeid mellom en rekke aktører tilknyttet byggebransjen og byutvikling, deriblant Höegh Eiendom.

– Vi ser at byggherrene er veldig positive til dette. De sitter ofte på bestillingssiden, og kan legge press på entreprenør, som i stor grad er den handlende part som kjøper inn byggevarer. Vi har fått med mange strategiske partnere til nå, både offentlige og private. Statsbygg, Oslobygg, Mustad Eiendom, OBOS Eiendom, Gjensidige, EBA/EBAO og Höegh Eiendom er alle med, for de ser at det er et behov som må løses og at man ikke får det til alene, sier Rygh.

Fleksible mellomlagringsløsninger

For at «byggebransjens Fretex» skal fungere best mulig for flest mulig, er det lagt opp til flere modeller tilpasset brukernes behov. Noen ønsker å mellomlagre til eget bruk, mens andre vil donere produkter til Ombygg, som drifter ressurssentralen og videreformidler varene. Ved å donere byggevarer slipper man utgiftene knyttet til avfallshåndtering. Det er også lagt opp til en tjeneste hvor produkteier får bistand med omsetning og deler fortjenesten med Ombygg etter salg.

Jennifer Lamson, bærekraftansvarlig i Höegh Eiendom, gleder seg over hvordan Sirkulær Ressurssentral og Ombygg vil bidra til å løse mange av de praktiske logistikkutfordringene knyttet til ombruk i dag.

– Nå vil vi kunne samle på alt fra store mengder glassvegger og radiatorer til større ting som stålbjelker og søyler. Til nå har vi bare kunnet ombruke ting vi har hatt plass til å mellomlagre i kjelleren. Med denne løsningen vil både vi og andre kunne lykkes med ombruk i enda større skala. Vi vil kunne se hva andre har av overskuddsmaterialer, og samtidig gjøre våre overskuddsmaterialer tilgjengelige for andre. Når alt blir systematisert og kategorisert blir varene dessuten lettere å omsette, sier Lamson.

Trygt å handle ombrukte materialer

Ved å få fysisk tilgang til varene, vil byggherre kunne dra på befaring med arkitekter før man eventuelt kjøper noe. Man vil kunne handle fra en kunnskapsrik part, med spisskompetanse på ombruksmaterialer. Varer vil kunne bli resertifisert i henhold til lovverket, og på den måten vil ressurssentralen bidra til tryggere ombruk. Lamson tror bransjen er moden for at det stilles enda strengere krav til ombruksgrad i både nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

– Vi ser at det er enda større muligheter for ombruk ved at myndighetene stiller krav og dette ikke lenger bare er frivillig. Det er viktig å ta stilling til dette nå. Vi må tørre å ta valg, som vi vet vil redusere utslipp betraktelig, og jeg mener absolutt at byggebransjen hadde klart å håndtere strengere krav til ombruk, sier Lamson.

Emil Andresen Rygh i Sirkulær Ressurssentral håper denne satsningen vil bidra til enda høyere ombruksgrad i fremtidige byggeprosjekter.

– I dag går det mange timer med til produktsøk i forbindelse med ombruksprosjekter, og ofte er det prosjektressurser med høye timesatser som må gjøre denne jobben. Sirkulær Ressurssentral jobber for at Ombygg skal bli et økonomisk bærekraftig alternativ, som skal realisere både økonomisk og bærekraftig gevinst, sier Rygh.

Verner ikke om egne modeller

Et av Höegh Eiendoms store ombruksprosjekter i år, er rehabiliteringen av Observatoriegaten 2B. Her er ambisjonen hundre prosent ombruk, og arbeidet er allerede godt i gang. I Glynitveien 33 i Ski er både Sirkulær Ressurssentral og Ombygg aktivt inne i prosjektet, og bistår med blant annet materialer. Dette prosjektet er en viktig pilot for å teste behovet i markedet.

– Höegh Eiendom er veldig fremoverlente i de prosjektene de har involvert oss i, og det er spennende å få være med på å realisere deres ambisjoner. De ønsker å lykkes med bærekraft, noe de har bevist med tidligere prosjekter som KA23 – et bygg med svært høy ombruksgrad. Jennifer er en av de mest samarbeidsvillige aktørene vi har i bransjen. Hun verner ikke om sine egne modeller og verdier, men er opptatt av å dele sine erfaringer og ønsker å få med enda flere på et felles løft for mer ombruk, sier Rygh.

Ombygg og Sirkulær Ressurssentral åpner dørene tirsdag 14. mars klokken 9 på Økern Torg. Åpningen etterfølges av et faglig arrangement på Økern Senter.

Pressemelding