Søppelbilene inntar Økern

«- Du som bor i området kan oppleve at det blir mer støy og trafikk enn vanlig» informerer Renovasjonsetaten.

Endelig er store deler av tungtransporten fjernet fra Økern etter Bama flyttet fra torget. Nå skal det etableres en midlertidig driftsstasjon på Økern for Oslo Kommunes renovasjonsbiler. Stasjonen på Alna skal oppgraderes og da er den ledige tomten på Økern, rett ved barneskolen, midlertidig destinasjon for søppelbilene.

I denne «innsjøen» skal søppelbilene parkere.

 

Hva skal vi gjøre?

Høsten 2019 og vinteren 2020 oppgraderer vi driftsstasjonen for Oslo kommunes renovasjonsbiler på Alna. Vi etablerer derfor en mildertidig driftsstasjon på Økern.

Det blir ikke lagret avfall på tomten, og heller ikke i renovasjonsbilene.

Hva skjer når?

  • Uke 36: etablering av brakkerigg og annen infrastruktur i Økern torgvei 6
  • Uke 38: oppstart av ny midlertidig driftsstasjon

Planlagt ferdigstillelse og flytting tilbake til Alna er første kvartal 2020. Vi oppdaterer denne siden med eventuelle endringer underveis. 

Arbeidstider og trafikk

Når den midlertidige driftsstasjonen er i drift vil den den største aktiviteten skje i tidsrommet 05:30 – 06:00. Da kjører renovasjonsbilene ut fra tomten i Økern torgvei 6 og ned mot rundkjøringen i Økernveien.

Om ettermiddagen vil det være trafikk i tidsrommet 12:00 – 14:00, men denne er mer spredt.

 

oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/midlertidig-driftsstasjon-pa-okern/