Si din mening om Økernveien 97

Økernveien Eiendom AS foreslår å omregulere Økernveien 97 fra forretninger til boliger og næring/forretninger. Forslaget innebærer et boligkvartal i 3-12 etasjer med næringslokaler for butikker, servering o.l. mot Økernveien og T-baneperrongen. Det foreslås også en ny gang- og sykkelbro over T-banen fra Haslevangen til Teglverket skole.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget, blant annet fordi det ikke opparbeides ny gang- og sykkelbro, og fordi bebyggelsen er for høy og krager over det offentlige fortauet.
Økernveien Eiendom AS vil ta kontakt med skolen, borettslaget på Hasle torg og bydelen for et infomøte.

Høring fra:
05.12.2022
Høringsfrist:
23.01.2023

Si din mening (klikk her)

Ill. arcasa arkitekter
Ill. arcasa arkitekter
Ill. arcasa arkitekter
Ill. arcasa arkitekter
Ill. arcasa arkitekter
Ill. arcasa arkitekter