Økernveien Eiendom AS foreslår å omregulere Økernveien 97 fra forretninger til boliger og næring/forretninger. Forslaget innebærer et boligkvartal i 3-12 etasjer med næringslokaler for butikker, servering o.l. mot