Bystyret har vedtatt separat regulering for ungdomsskolen på Økern

Bakgrunn

Flere områder i byen sliter med manglende skolekapasitet. To av de mest prekære eksemplene på dette er mangelen på ungdomsskoleplasser i Skøyen- og Økernområdet. Begge steder har det i lang tid vært kjent at det trengs flere elevplasser, men planene om nye skoler er blitt skjøvet på gang på gang fordi begge skolene er deler av større reguleringsarbeid som er blitt kraftig forsinket. Disse skolene er for viktige til at de skal forsinkes mer. Plassen på omkringliggende skoler er allerede utnyttet til bristepunktet, og det finnes ikke lenger noen eksisterende kapasitet å lene seg på. Overfylte skoler og midlertidige løsninger har allerede ført til mye usikkerhet blant foreldre og barn i flere år.

På Økern er den nye skolen en del av en større reguleringsplan for Økern Torgvei 6, i regi av Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Reguleringsplanen her gjelder et stort område, og inneholder en rekke avklaringer som kan ta lang tid å få avklart fram til bystyremøte. Reguleringsformålet for skolen kan formodentlig avklares langt raskere enn resten av området, og bør etter forslagstillernes mening ikke bli forsinket på grunn av avklaringer knyttet til andre deler av planen.

 

Bystyrets vedtak

Bystyret ber byrådet, etter offentlig ettersyn, regulere skoletomta separat fra detaljreguleringen på Økern, dersom PBEs vurdering er at dette vil bidra til raskere fremdrift i skoleprosjektet.

Notat fra bystyrets møte.