Hva er denne «boksen» mellom rundkjøringene på Økern?

Det har kommet opp en stor ramme mellom rundkjøringen på Økern. Det ser ut som en stor boks for øyeblikket. Hva er det?

Det er Kulturetaten i Oslo som har søkt om å få sette opp det midlertidige kunstverket som er formet som en paviljong. Boksen skal fylles med noen skulpturer som vil lyse opp på natten og forme bokstavene LEV. Kulturetaten startet opp et prosjekt som heter osloBIENNALEN, som skal sørge for kunst i offentlige rom. Installasjonen på Økern er et av kunstverkene. 25. – 26. mai er det visning av kunst flere steder i Oslo. Se program her.

For visningen på Økern skriver OsloBiennalen

Kunst av JAN FREUCHEN, SIGURD TENNING, JONAS HØGLI MAJOR
En skulpturpaviljong på Økern. Den første presentasjonen av Oslo samlede verk. Inneholder fem dyreskulpturer, alle med forbindelser til byens historie og offentlige rom.

Kunstverket på natten slik det vil bli når det er ferdig. osloBIENNALEN
Kunstverket slik det vil bli når det er ferdig. osloBIENNALEN

Hva er OsloBiennalen?

Oslobiennalen, første utgave, er byens første biennale av internasjonalt format for kunst i det offentlige rom.

Biennalen har som mål å engasjere bredt, for å synliggjøre og formidle Oslos lange tradisjon for å samle kunst og integrere kunstnere i byutvikling og nybygg. Ønsket er å gjøre dette fra et utgangspunkt som inkluderer kunstnerne som arbeider i Oslo.

Oslobiennalen er eid av Oslo kommune, Kulturetaten, avdeling for kunst, som også tok initiativet til biennalen.

 

«Boksen» på Økern, med Parallell i bakgrunnen