Befaring av Økern Portal Takpark

I Økern Portal samdyrkelag dyrker dyrkeglade andelshavere mat og naboskap i Nord-Europas største spiselige takhage på Økern Portal.
Taket har et areal på syv mål med utsikt i alle retninger og vil være åpent for allmenheten fra høsten 2021, med fasiliteter som løpebane, matskog, pilehytter og barneområde, bikuber, paviljong med restauranter.
Økern Samdyrkelag driftes i det daglige av bybonde Liv Opsahl, som dyrker grønnsaker og organiserer lærerike og sosiale sammenkomster for andelshaverne og andre.
Sesongen 2021 vil taket kun være åpent for samdyrkelagets medlemmer, og vi gleder oss til å starte samjobbingen i juni.
Økern Portal samdyrkelag er et samarbeid mellom U.Reist, Oslo Pensjonsforsikring og Vedal.

Økern Portal har nordens største takhage.

Aftenposten skrev også en sak om takhagen.

U-reist samdyrkelag.

Facebook side til samdyrkelaget.