Si din mening om nye Aker Sykehus

Helse Sør-Øst ønsker å bygge om Aker sykehus til et større lokalsykehus. Nå har nabolaget mulighet til å si sin mening om prosjektet.

Se planer og si din mening her.

Helse Sør-Øst (HSØ) foreslår å omregulere Aker sykehusområde for å utvikle et større lokalsykehus med akuttsykehusfunksjoner og spesialhelsetjeneste for psykiatri og avhengighet. Planforslaget til HSØ innebærer høyder inntil 77,2 meter, tilsvarende 15 sykehusetasjer inkludert en helikopterplattform. HSØ fremmer også et alternativ med lavere høyder, inntil 42 meter, pga. krav i høyhusstrategien. Viktige temaer er kulturminner, høyhus, utnyttelse og ny sykehusstruktur i Oslo, trafikale konsekvenser og støy.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget til HSØ, men mener samtidig at planen blant annet må bidra mer til at Sinsen styrkes som kollektivknutepunkt. Vi avventer med å ta endelig stilling til langtidsopphold i støysonen.

 

Illustrasjon: Team Aker
Illustrasjon: Team Aker

Si din mening

helse-sorost.no