Fredensborg vil bygge flere boliger i Sinsenveien

Sykehusboligene ved Aker Sykehus ble i 2001 solgt fra Oslo Kommune til Fredensborg. Salget var omdiskutert og VG skrev at sykehusboligene ble solgt 340 millioner kroner under takst. Etter salget gikk antall sosialklienter i området kraftig opp og det har blitt omtalt som Oslo’s slum og ghetto.

Nå vil Fredensborg bygge enda flere boliger på området og de håper å få godkjent reguleringsplanen i løpet av 4. kvartal 2018.

Prosjektbeskrivelse fra arkitekten:

Intensjonen bak prosjektet er å tilrettelegge for et bomiljø med høyere kvalitet og med mer variert boligsammensetning enn i dag.

Eiendommene består av 3 felt, felt A, B og C. Det er planlagt å rive eksisterende bebyggelse i felt A og B og etablere en ny, tidsmessig bygningsstruktur. For å tilpasse seg terreng-, sol- og utsiktsforholdene på stedet, minsker bygningshøydene mot sør/vest og i terrengets fallende retning. Bygningene varierer fra 3 til 8 etasjer. På felt C er bebyggelsen planlagt bevart slik den er i dag.

Dette er et område som har godt av en oppussing. Så gjenstår det å se om det vil heve kvaliteten i Sinsenveien å bygge tettere og flere boliger. Hva mener du?

Bilder fra Derlick Arkitekter

Her er området Fredensborg ønsker å oppføre flere blokker.
Områdeplan
Oversikt