Holder Løren rent

En gruppe frivillige har startet et supert initiativ til å plukke søppel på Løren.

Det er stadig et problem med fulle søppelkasser, hensetting av søppel og folk som bare slenger fra seg ting. Også Løren har dette problemet og det virker som om søppelsystemene til de fleste boligprosjektene er underdimensjonert. Det blir et problem med folk som ikke gidder å dra til gjenbruksstasjonen bak Meny eller Haraldrud for å levere søppelet sitt.

Mange setter igjen søppel ved søppeldunkene. Dette blir ikke hentet av søppelbilene og søppelet blir dratt ut på gaten av måker og rotter.

Det er flott med et initiativ som dette og de gjør en flott jobb for nabolaget. Men hvis alle kan være litt flinkere med sitt eget søppel hadde slike grupper vært unødvendig.

Følg LØ REN og meld inn søppel som kan ryddes i.

Tags: