Vurdering av lokk over Østre Aker Vei

I forbindelse med dialogmøtene Økern Sentrum har med Plan- og bygningsetaten har de nå kommet til tredje dialogmøte hvor de skal vurdere lokk over Økern. Det er Økern T-banestasjon, Grorudbanen og Østre Aker vei som vurderes å legges under lokk.

Her er vurderingene for lokk over Østre Aker vei med informasjon fra notatet fra Økern Sentrum til dialogmøte 3.

Lokk Østre Aker vei

Alternativ 1 – Åpent

Økern Sentrum sin anbefaling.

Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB
Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB

Fordeler

  • Støyskjermende bebyggelse uten usikkerhet rundt gjennomførbarhet (økonomi, myndigheter, etc.)

Ulemper

  • Utsikt/kontakt mot trafikkert vei

Alternativ 2 – Lokk

Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB
Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB

Fordeler

  • Mulig noe bedre støybarrière

Ulemper

  • Lite arkitektonisk og rekreativ verdi i lokk
  • Usikkerhet rundt gjennomførbarhet (myndigheter, økonomi, etc.)

Alternativ 3 – Bygning som lokk

Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB
Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB

Fordeler

  • Integrert bygg/ større verdi av lokk (+ ca 8 500 kvm)

Ulemper

  • Usikkerhet rundt gjennomførbarhet (konstruksjon, myndigheter, økonomi, etc.)