Danselek for barn og voksne ved Sinsen Skole

OkernLoren.no har blitt kontaktet av Kjersti Thoresen som driver danselek for barn med voksne ved Sinsen Skole. Et tilbud for alle fra Økern og Løren.

Litt forhistorie

Jeg ønsket å være med å skape liv i nærområdet, et område med mange barnefamilier. Det er viktig for mange barnefamilier å kunne spasere eller sykle til fritidsaktiviteter. Jeg bor selv på Refstad. Ønsker å utvide min lille næring som er godt etablert på Sagene.

Har leita mye etter egnet lokal på Løren, Risløkka, Økern, Hasle, Refstad-området. Det viste seg å være veldig vanskelig og jeg var på vei til å gi opp da jeg tilslutt fikk napp i en eldre liten gymsal på Sinsen skole. Jeg er nå inne i siste halvdel av et prøveår.

De siste to kurs starter 9. januar og 12.mars.

Aktiviteten «Danselek for barn med voksen» handler om å styrke relasjon mellom barn og voksen. Den voksen kan være bestefar, tante, en god nabo, støttekontakt eller en forelder. På mange dansekurs for barn må den voksne vente på gangen, her har de mulighet til å delta og se sitt barn i en ny situasjon. 

Det legges vekt på kreativitet, glede, sanser og kommunikasjon gjennom lek og eksperimentering med enkle uttrykksmidler som alle har mulighet for å mestre. Sang, rytmer og kroppsdeler er i fokus og samspill mellom barn og voksen står sentralt. Vi beveger oss blant annet til verdensmusikk, klassisk musikk og til enkle rytmer av djembe-tromme.

 

Kursholder er barnehagelærer og dramapedagog med videreutdanning i dans fra Laban Centre London og Kulturledelse ved OsloMet.