PBE melder at rekkefølgekravet om folkebad på Økern består

Etter vår sak om advokatfirmat Schjødt sitt brev til Byråd Hanna Marcussen om alternativ bruk av badeland-tomten på Økern, sendte flere beboere ved Økern og Løren brev til Plan- og bygningsetaten om at de er meget uenige planene om at badeland skal droppes.

Nå har det kommet svar fra PBE og de melder at rekkefølgekravet om at badeland skal være påbegynt innen Økernsenteret kan åpne fortsatt gjelder.

Nå er det mye frem og tilbake i denne saken og det virker som om advokatene til Økernsentrum jobber for å få fjernet badelandet da prosjektet sliter med å finne lønnsomhet. De har kanskje lovet for mye i sine første planer om Økern og nå som Tøyenbadet skal pusses er det flere som mener at det ikke er behov for badeland på Økern, tre t-banestopp fra Tøyen.

Det kan hende prosjektet bak Økernsentrum ser seg nødt til å søke om ny rammetillatelse, uten badeland. Dette vil bety ytterligere forsinkelse av senteret.

[forminator_poll id=»1503″]

 

Brevet fra PBE til beboere om rekkefølgekravet for Badeland

Status i saken om Økern Sentrum er at selve senteret har fått rammetillatelse 22.11.2017. Det er pr. dags dato ikke søkt om igangsettelsestillatelse.

Reguleringsplanen for Økern senter S-4704 med rekkefølgebestemmelsen § 14.2 sier:

Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse i felt A1 og A2, skal følgende være opparbeidet:
– rundkjøring over tunnelmunning Ring 3 i henhold til regulering
– offentlige gangbroer over Ringveien innenfor planområdet
– offentlig gang- / sykkelvei innenfor planområdet fra Ulvenveien til Lørenveien til den møter Statens vegvesens entreprise for S-4314
– offentlig gangvei langs jernbanen innenfor planområdet og langs felles avkjørsel F2
– offentlig tilgjengelig gangareal øst / vest mellom felt A1 og A2 inkludert offentlig torg
– offentlig tilgjengelig gangareal nord / syd gjennom felt A2
– annet veiareal langs østre del av felt D, som del av turvei D2
– Økern T-banestasjon
– folkebad i felt B3 skal være påbegynt

Videre sier § 14.3:
Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse i felt B1, B2 og B3 skal følgende være opparbeidet:
– regulert gangareal mellom felt B1, B2 og B3 inkludert plass/ torg mot ny Ulvenveien
– bebyggelse for folkebad i felt B3

Dette betyr at det er krav i reguleringsplanen om at byggingen av folkebadet skal være oppstartet/påbegynt før Økern senter tillates tatt i bruk. Dette er et gjeldende krav som må oppfylles. Folkebadet skal bygges, såfremt bebyggelsen i reguleringsplanens felt A1, A2, B1, B2 og B3 bygges og skal tas i bruk.

Rekkefølgebestemmelsene er gjeldende.

Brevet fra PBE