Fargerikt på Hasle Stasjon

I nabolaget til Økern og Løren, nærmere bestemt Hasle T-banestasjon, planlegger Økernveien Eiendom AS å bygge leiligheter og næring. Etter de nye illustrasjonene kom ut ser det ut til at det kan bli veldig fargerikt ved t-banestasjonen.

Stor-Oslo Eiendom skriver på sine sider at de kjøpte Økernveien 97-99 i 2017. Eiendommene er sentralt plassert mellom Økernveien og Hasle T-bane stasjon ved Hasle Torg og Teglverket Skole.

Eiendommene har et samlet tomteareal på ca. 7.500 kvm og er i dag bebygget med ca. 10.200 BTA næringsbygg som inkluderer bilverksted, salgshall samt kontorarealer.

Økernveien 97-99 ligger i utviklingsområde for Oslo Ytre by. Planområdet ligger i området som er definert som «tett flerfunksjonell by», innenfor det som er definert som «tyngdepunkt» i høringsutkastet for «Strategisk plan for Hovinbyen». I området pågår det en stor utviklingsprosess og det er flere planforslag i området med høy bebyggelse og utnyttelse.

Stipulert fremdrift tilsier detaljeguleringsprosess frem til Q3 2020. Rivning Q3 2020. Salgstart Q2 2020. Overlevering Q3 2023.

 

Hasle T-bane med næringslokaler ved t-banestassjonen. Illustrasjon: Stor-Oslo Eiendom
Fargerike Hasle. Illustrasjon: Stor-Oslo Eiendom
Illustrasjon Hasle Stasjon. Stor-Oslo Eiendom