Nye lovnader om leskur

Våren 2017 var OkernLoren.no i kontakt med Ruter og Bymiljøetaten for å få informasjon om det ville komme nye leskur ved holdeplassene langs Dag Hammarskjøldsvei. Den gangen ble det sagt at leskur vil komme tidligst 2018.

Nå to år etter er det plassert benk på holdeplassen ved Sinsenveien. Holdeplassene i Lørenvangen mangler fortsatt muligheter for å sitte.

Dette er ikke bra nok levert av Ruter. Holdeplassene er mye brukt av Økern og Løren’s beboere.

Nye leskur står på nedlagte holdeplasser

Det finnes for eksempel holdeplass ved Ulvensplitten som er lagt ned som har helt nytt leskur som står der uten nytte.

Nye lovnader fra Ruter

Løren beboer som har tatt kontakt med OkernLoren.no har oversendt mail hun har fått fra Ruter:

Vi beklager manglende lehus på Sinsenveien og Lørenvangen. Vi har ikke byggetillatelse på holdeplassene (Lørenvangen og Sinsenveien, begge veier), men vi har de på lista over lokasjoner som vil byggesøkes denne våren. Det er derfor stor sannsynlighet for at holdeplassene vil få reklamefinansiert lehus. Imidlertid kan vi ikke si noe om tidspunkt men mulig innen ett år fra nå.

Ta kontakt med Ruter

For at ikke ett år skal bli til to eller tre som det ofte er med andre infrastruktur prosjekter på Økern og Løren, vil vi anbefale beboere å ta kontakt med Ruter for å få de til å ikke nøle med å bygge leskur på holdeplassene langs Dag Hammarskjøldsvei.

Ta kontakt med Ruter her: ruter.no/fa-hjelp/kontakt-oss/