Bydelsoverlegen varsler mulig opphør av utleie av Økern Torg grunnet støy

Bydelsoverlegen i Bydel Bjerke har mottatt klager på støy fra Økern Torgvei 6 (Økern Torg). Tomten er eid av Oslo Kommune og leies ut av Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). Det er 10-11 leietakere på tomten.

Klagene gjelder støy på dag, kveld og natt alle dager i uken. Støyen gjelder blant annet, lossing/flytting av containere, metall mot metall, lastebiler og busser kjører inn og ut.

Det er mange hus og leiligheter, en skole og to barnehager som er berørt av støyen.

Naboer har meldt at de mister nattesøvn grunnet sterk støy kveld og natt. På dagtid er det støy som høres selv om vinduer og dører er lukket.

Bydelsoverlegen har hatt kontant med EBY siden februar i år, da det ble mange klager.

4. mars sendte EBY ut et skriv til leietakere hvor de presiserte hva som var lov og til hvilke tidspunkt, på tomten.

Busser parkert på Økern Torg.

Målte støyen

EBY ble pålagt å måle støy på omkringliggende boliger og skole rundt Økern Torgvei 6.

Asplan Viak AS ble leid inn av EBY til å måle støy i uke 16. Det var fire målepunkter rundt tomten (vest, nord, øst og syd).

Målingene viser arbeid natt og kveld og rødt nivå på dagtid på flere av målepunktene.

Sa opp leietakere

EBY sa opp leiekontrakten til to av firmaene grunnet støyklagene. De informerer Bydel Bjerke om at situasjonen nå skal bli bedre.

11. mai mottar Bydel Bjerke ved bydelsoverlegen en epost fra EBY om veien videre for torget. Det fremkommer at Bussanlegg AS/Sporveien har inngått leieavtale på torget. Ikke lenge etterpå kom det nye klager på aktivitet som pågår kveld og natt.

I tillegg skal Hagen Gjenvinning AS ha fått leiekontrakt for å oppføre boligrigg på tomten.

Økern Torg i mars 2021

Nytt vedtak

Bydelsoverlegen mener belastningen rundt støyen fra torget er å anse som en helsemessig ulempe og er helseskadelig støy.

EBY er ansvarlig for å sørge for at støyen ikke er over tillate grenseverdier og at arbeid på tomten ikke skal være utover lovlig arbeidstidspunkt.

Vedtak:
Retting og varsel om opphør/stansing ved bruk av Økern Torgvei 6 til utleievirksomhet eller annen aktivitet

  • På Økern Torgvei 6 (Gnr 124, Bnr 146+189+190+191+192+194) skal det kun være aktivitet i tidsrommet:
    • Hverdager fra kl. 07:00 til kl. 19:00 og lørdager kl 09:00 til kl. 18:00.
  • EBY som forvalter/eier av Økern Torgvei 6 har en frist til 11. juni 2021 til å rette forholdene så lovlig arbeidstidspunkt blir overholdt.
  • Aktivitet utenfor tidspunktene, hverdager fra kl. 07:00 til kl. 19:00 og lørdager kl. 09:00 til kl. 18:00 etter 11. juni 2021, vil medføre vedtak om opphør og stansing av all virksomhet på Økern Torg 6.