Leskur i Lørenvangen tidligst høsten 2018

Lørenvangen bussholdeplass
Lørenvangen holdeplass

Lørenvangen bussholdeplass i Dag Hammarskjølds vei hadde tidligere leskur og sitteplasser. Under byggingen av den nye miljøveien over Ring 3 ble leskur fjernet og bussholdeplassene flyttet noen meter. Busslinjene 23, 24 og flybussen FB3 stopper i dag på holdeplassen. OkernLoren.no har vært i kontakt med Ruter og Bymiljøetaten for å få svar på om holdeplassen vil få leskur igjen.

Tidligst høsten 2018

Ruter skriver først at de ikke har ansvar for bussholdeplassene, men de håper på en rask utbedring. Noen dager senere får jeg svar fra Bymiljøetaten.

Bymiljøetaten kan informere om at det ikke vil bli plassert ut noen nye leskur før tidligst høsten 2018 da det vil komme nye reklamefinansierte leskur i Oslo. Hvor eventuelle leskur vil bli plassert er ikke bestemt.

Bymiljøetaten vil også informere om at det ikke finnes gamle tilgjengelige leskur som kunne vært utplassert i mellomtiden, men det vil i mellomtiden bli plassert ut en benk på holdeplassen innen kort tid.

Det er godt at benker er på vei. Vær og vind må vi håndtere til ihvertfall 2018. Jeg anbefaler flere å melde at de ønsker leskur på holdeplassene i Dag Hammarskjølds vei via Meldingssystemet til Bymiljøetaten.